คำเตือน: การดำเนินงานจาวาสคริปต์ถูกปิดใช้งานในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามทุกข้อในแบบสอบถามครั้งนี้ กรุณาตรวจสอบค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

TAM Public Training Program

หลักสูตร
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
หลักสูตร

TRIS Academy :

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดในการสมัครเข้าฝึกอบรมได้ที่ โทรศัพท์: 02-032-3000 ต่อ 8405 หรือ ติดต่อ คุณวีรินทร์ 084-639-4299

Email: trisacademy@tris.co.th

รายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรม
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
จำนวนผู้เข้าอบรม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
ค่าธรรมเนียม
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรุณากรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลัก)

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมฝึกอบรม

จำนวน คน 

จำนวนทั้งสิ้น 0 บาท (รวม VAT 7%)

 

 

ข้อมูลหน่วยงานและที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จ
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
บริษัท/หน่วยงาน
ที่อยู่
(คำถามนี้เป็นข้อบังคับ)
ประเภทธุรกิจ

ผู้ประสานงาน

* ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200%
 

การชำระค่าลงทะเบียนงานสัมมนา กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอนและโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 7 วัน
 
สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด” หรือโอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงานใหญ่ สีลม
ชื่อบัญชี “บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บัญชี 1” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 101-468967-1
สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105536041711

ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน ระบุชื่องานสัมมนา และชื่อหน่วยงาน ส่ง Email: trisacademy@tris.co.th
บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 18 ห้อง 1-4, 4A ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ประกาศนียบัตรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่สถาบันฯ กำหนด
  • กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาแทน หรือกรณียกเลิก กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันสัมมนาอย่างน้อย 7 วัน
    มิฉะนั้น สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียม